زن درحال وزن کردن مروارید

 

زن درحال وزن کردن مروارید 

woman weighing pearls

  1662-1664

رنگ روغن روی بوم  38*42.5

نشنال گالری واشنگتن

                             

آثار ورمیر به چندین بخش تقسیم شده اند: پرده های تاریخی ، چشم اندازهای ژانرمعمول

دوران،چهره هاچشم اندازهای شهر و استعاره ها.هر بخشی ،سنت هنری شمایل شناسانه

خودرادارد.اما این تقسیم بندیحق مطلب را درباره ی یکدستی مجموعه کارهای ورمیر را ادا نمی کند.

ورمیر چه از ایزدبانوی اسطوره ای نقاشی کرده باشد و چه از زنی درحال کار خانه و یا

 حتی نگاره های استعاری،می خواسته است که از هنر به عنوان ابزاری برای بیان دیدگاه

اش در مورد هستی انسان استفاده کند.

نقص این جداسازی را در پرده زن با ترازو می توان دید.این نقاشی از نظراستیل با سه

نقاشی دیگر ورمیر درطول سالهای 1664تا1665 زن با لباس آبی درحال خواندن نامه،

 زن با تنگ آب ،زن با گردنبند مروارید،نزدیکتر است.

درهر چهارپرده ،زنها ایستاده نقاشی شده اند.تقسیم بندی یادشده ،سه پرده نامبرده شده را از جمله ژانرهای

ورمیر شناخته و زن با ترازو را از کارهای استعاری .این کار با سه پرده دیگر تفاوت زیادی ندارد.ازنظر

موضوع قابل مقایسه با آنهاست: امید به عشق،بازتاب خلوص روحانی و اهمیت اعتدال.ترازو...نامه.....

تنگ آب وگردنبند مروارید بیننده را وادار میکند تا چیزی بیش از صحنه معمول در خانه را ببیند.

زن با ترازو شاید اکنون استعاری باشد،امادر گذشته برداشت دیگری از آن وجود داشته است.در گذشته

بر این نظر بودند که در ترازو چیزی قیمتی مثل طلا یا مروارید قرار گرفته است.حتی بر این نگاره نام

های زن درحال وزن کردن طلا و زن در حال وزن کردن مروارید داده بودند.برداشت برخی دیگر این است

که زن آبستن است و برخی بر این باورند که اینگونه لباس ،مد سال 1665 بوده است.برخی نیز برداشت

مذهبی از آن دارند ،زیرا در پس زمینه ،نقاشی از روز رستاخیز آویخته است.ترازو در دست زن نمادی

است از داوری نهایی توسط داور آسمانها،برداشت مذهبی برخی دیگر نیز این است که زن راشکل زمینی

مریم باکره می بینند که به حالت میانجی خدا ایستاده است.

برداشتهای دیگری هم هست که هیچ کدام به نگاه ژرف تر کمکی نمی کنند.یک نکته می تواند گره را باز

کند: درترازو نه طلا هست و نه مروارید.ورمیر در آن زمان برای طلا از ترکیب سرب و رنگ زرداستفاده

می کرده ا ست که در ترازو هیچ نشانی از آن نیست . برای مروارید هم در حوالی سال 1665، لایه های

نازک خاکستری و روی آن لای ضخیم تر رنگ سفید می گذاشته است.یا این روش درخشش و شفافیت 

بیشتری به  شی ء می بخشید.مثال روشن ،همین گردنبند مروارید موجود در نگاره است که بر لبه جعبه

زیورآلات آویخته است.درنقش همه دانه های مروارید از یک روش استفاده شده است .

نکته دیگر اینکه دانه های مروارید روی میز به رشته کشیده شده اند و دانه ی جدایی برای وزن کردن

نیست.ترازو خالی است.اما روی میز نشانه های دیگر ثروت قرار گرفته اند.گردنبند مروارید،جعبه زیور

آلات و گردنبند طلا.اینها نشانه های فریب جهان مادی اند.اما مروارید ،استعاره خلوص مریم است و نیز

نماذ غرور و خودپسندی.زن با ترازوی در دست در آرامش کامل است.هیچ نشانی از هیجان در او دیده 

نمی شود تا بتوان به برداشت از روز زستاخیز رسید.اما نگاه متفکرانه او می تواند نشانی از داوری خود

او باشد.

مهمترین پیام این است که  انسان در زندگی باید به پختگی برسد تا بتواند داوری کند و اعتدال نگه دارد.ا

این پیام ، به پیام بیشتر نقاشیهای ورمیر درطول زندگی ش نزدیکتر است. ترازو ، ابزاردست ایزدبانوی

دادگستری و نمادی از روز رستاخیز هم هست اما در این پرده به معنای مسئولیت خود زن در سنجش کار

های نیک و بد بکار رفته است.روبروی او بر دیوار آینه ای آویخته است به نشانه خود آگاهی.آینه چهره

را بی دگرگون کردن نشان میدهد. از دید ورمیر ،زن باید در شناخت خود بکوشد تا بی واهمه از داوری

نهایی به زندگی ش ادامه دهد.حالت زن هم کسی را نشان می دهد که هشدار را درک کرده وبا آرامش و

اعتدال به انتظار لذت بهشتی است.

این نگاره مثال زیبایی است ازحس ورمیر در کارهای 1660تا1665،زن ترازو را با آرامش خیال در

دست دارد و انگشت کوچک خود را در حالت افقی باز کرده که بر حس آرامش تاکید می نهد.دست چپ

 که روی میز قرار گرفته ،با نور روز،تابیده از دریچه ی بالایی روشن شده است.ترازو در تعادل دقیق

است اما قرینه نیست.بخش چپ پرده ،پشت سر زن ،بیش از بخش راست نمایان است و این کار به 

                                   

حضور ترازو جلوه برجسته تری یافته است.خطوط افقی و عمودی و فضای خالی تاریک و روشن نیز

به این توازن و تعادل  کمک کرده اند.در تعمیر سال 1994،دقت و ظرافت خاص ورمیر برای کاربردرنگ روشنتر شد.رنگ رومیزی هماهنگ با رنگ طلایی لبه قاب سیاه آویخته در پشت سر است.پیشترروی آن رنگ سیاه گذاشته بود.

ورمیر دوباره و به یک معنا برای بار سوم روی آن رنگ گذاشته است همین رنگ لبه، ترکیب بندی را

با رنگ پرده در بخش بالای چپ و رنگ زرد و سرخ لباس زن کاملتر میکند....... .

/ 2 نظر / 13 بازدید
nightlight

به به ، عجب قالبی فقط رنگ آبی رنگ اسم اثر رو تغییر بده به به ، به به

فتحی

با سلام زیبا بود -و بسیار مفید - در اینکه زن بار دار است و نمادی از مدونای باکره است و اینکه ترازو از داوری روز رستاخیز سخن میگوید تقریبن هیچ شکی نیست اما من کمی در عمدی بودن آن شک دارم و با خود میگویم " فکر نکنم ورمیر اینقدر مذهبی بوده باشد"- پاینده باشید