دستورزبان عشق

   دستورزبان عشق

دست عشق از دامن دل دورباد

می توان آیابه دل دستورداد؟

                می توان آیا به دریا حکم کرد

                که دلت رایادی ازساحل مباد؟

موج راآیاتوان فرمود: ایست !

بادرافرمود:باید ایستاد؟

                آنکه دستورزبان عشق را

                 بی گزاره درنهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیزرا

درکف مستی نمی بایست داد

                            زنده یاد قیصرامین پور

/ 1 نظر / 15 بازدید
فتحی

با سلام - زیبا بود این شعر زنده یاد امین پور را نخوانده بودم -زنده باشید از پیام انرژی بخشتان نیز سپاسگذارم